GZ-psycholoog en Psycholoog NIP

GZ-Psycholoog

De gezondheidszorgpsycholoog is sinds 1998 een wettelijk erkend basisberoep.

De gezondheidszorgpsycholoog is een generalist. Hij behandelt psychische stoornissen, problemen in de persoonlijke levenssfeer en psychische klachten die kunnen optreden bij andere ziektes, zoals invaliditeiten lichamelijke klachten. De hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn het zelfstandig verrichten van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.

De universitaire masteropleidingen psychologie, pedagogische wetenschappen en geestelijke gezondheidskunde geven toegang tot de postmasteropleiding gezondheidszorgpsychologie. Het masterprogramma moet daarnaast bepaalde vakken bevatten om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Dit wordt landelijk getoetst.

 

Psycholoog NIP

De titel ‘psycholoog’ is niet wettelijk beschermd. Dit betekent dat iedereen zich psycholoog kan noemen, ongeacht opleiding of werkervaring. Door het dienstmerk Psycholoog NIP te gebruiken, wordt laten zien dat de psycholoog beschikt over een universitair diploma in de psychologie én ervaring heeft als psycholoog. Kortom: een kenmerk voor kwaliteit.

 

Bronnen:
https://www.fgzpt.nl
https://www.psynip.nl

Top