Second opinions

Second opinions

Een second opinion kan betrekking hebben op een eerder vastgestelde diagnose, maar ook als het gaat over vastgelopen behandelingen kunnen wij advies geven. Als u bijvoorbeeld bekend bent met een psychiatrische diagnose (waaronder een bordeline persoonlijkheidsstoornis, ADD en/of een psychotische stoornis) en u denkt dat het zinvol is dit opnieuw te laten onderzoeken óf het onderzoek verder uit te breiden omdat niet alle klachten verklaard kunnen worden, dan kunt u ook bij ons terecht. 
Binnen De Autismespecialist is veel kennis aanwezig over een diversiteit aan (ernstige) psychiatrische stoornissen (o.a. door jarenlange ervaring, waaronder in een FACT team). Wij zijn specialist op het gebied van differentieren tussen autisme en andere psychiatische ziektebeelden. 

AD(H)D bij volwassenen
AD(H)D bij kinderen wordt al decennia herkend en behandeld. AD(H)D bij volwassenen is echter een relatief nieuwe diagnose. AD(H)D gaat in driekwart van de gevallen gepaard met psychiatrische comorbiditeit, waaronder autisme. Deze comorbide stoornis dient in de diagnostische fase te worden vastgesteld, en te worden onderscheiden van de kenmerken van AD(H)D (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2015). Tijdens een diagnostisch onderzoek naar ADHD of ADD dienen eerst andere stoornissen die ook in de kindertijd beginnen waaronder autisme, uitgesloten c.q. vastgesteld te worden. De complexiteit van AD(H)D bij volwassenen maakt dat deze stoornis in de gespecialiseerde GGZ vastgesteld en behandeld dient te worden. 
Ook wanneer u denkt dat autisme uitgesloten is en er mogelijk alleen sprake is van ADHD/ ADD kunt u bij De Autismespecialist terecht. 
Ons behandelaanbod is afgestemd op de diagnostiek en behandeling van autisme en AD(H)D. Als er naast autisme en/of AD(H)D ernstige psychiatrische problematiek aanwezig is kunnen wij u niet in behandeling nemen, echter wel het diagnostiek traject uitvoeren of indien gewenst de second opinion verzorgen. 

Top