Familie en systeem

Familie en systeem

Ons uitgangspunt is om, daar waar mogelijk en gewenst, de familie of het systeem (omgeving) te betrekken bij de diagnostiek en/of behandeling. Daarnaast heeft De Autismespecialist ook oog voor de familie en de omgeving van degene die zich aangemeld heeft. Behalve informatie aan het netwerk van iemand met autisme, kan De Autismespecialist ook organisaties aanbevelen die het thuisfront kunnen ondersteunen. 

Uiteraard is de familie of een partner bij iedere afspraak meer dan welkom, mits de cliënt daarmee akkoord is uiteraard. 

Top