Kwaliteit

Kwaliteit

De Autismespecialist beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut wat iedere zorgaanbieder sinds 2017 dient te hebben. Het Professioneel Statuut van De Autismespecialist is onlosmakelijke verbonden met het Kwaliteitsstatuut. Op verzoek sturen wij u het kwaliteitsstatuut digitaal toe. U dient dan een e-mail met dit verzoek te sturen naar info@deautismespecialist.nl.

 

Top