Kwaliteit

Kwaliteit

De Autismespecialist beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut wat iedere zorgaanbieder sinds 2017 dient te hebben. Het Professioneel Statuut van De Autismespecialist is onlosmakelijk verbonden met het Kwaliteitsstatuut. Op verzoek sturen wij u het kwaliteitsstatuut digitaal toe. U dient dan een e-mail met dit verzoek te sturen naar info@deautismespecialist.nl.

Dekra heeft tijdens het certificatieonderzoek geconcludeerd dat de resultaten van De Autismespecialist B.V. aantonen dat het managementsysteem en de toepassing hiervan voldoen aan HKZ Kleine Organisatie 2010. 

Er werden geen tekortkomingen geconstateerd en het certificaat is aangemeld bij NEN (NEN is de afkorting van NEderlandse Norm).

 

     5820.png            HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg.jpg

Top