Zelftest

Zelftest

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. Met de term spectrum wordt aangegeven dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit. Mensen met autisme hebben een andere ontwikkeling dan de mensen zonder autisme. Ze verwerken informatie op anders en hebben daardoor moeite met (soms enkel nuances in) sociale contacten en communicatie, er kunnen gefixeerde interesses zijn alsook kan er sprake zijn van overprikkeling.

Zelftest

Deze door De Autismespecialist ontwikkelde zelftest kan u helpen bij het inschatten of er sprake zou kunnen zijn van autisme.
Scoort u op zes of meer van de volgende vragen een 'ja', dan lijkt het zinvol om contact met ons op te nemen.

1. Kost een 'koetjes en kalfjes gesprek' u energie? (ondanks dat u er wellicht ook van kunt genieten)
2. Heeft u er moeite mee om aan te voelen, wat de ander nodig heeft bij het troosten?
3. Bent u met uw gedachten druk bezig met het gesprek zelf terwijl het gesprek gaande is?
4. 'Puzzelt' het u als non-verbale informatie niet klopt met verbale informatie (bijvoorbeeld als de gezichtsuitdrukking niet klopt met wat er gezegd wordt)?
5. Kost het onderhouden van vriendschappen energie?
6. Zijn er bepaalde bewegingen die u vaak herhaalt?
7. Is het voor u belangrijk dat u het juiste woord gebruikt om uzelf duidelijk te maken?
8. Heeft u (meer dan anderen) moeite met veranderingen?
9. Vindt u het moeilijk om een plan in uw hoofd aan te passen als dat nodig is?
10. Kunt u zich verliezen in activiteiten zoals werk, sport, of hobby's?
11. Bent gevoelig voor prikkels? (denk aan: geluid, licht, geur kleur, smaak)

Bovenstaande vragen zijn gedestilleerd uit het DSM V interview van A. Spek op basis van ervaring binnen De Autismespecialist. Indien u deze vragen wilt overnemen, dan graag met bronvermelding en toestemming.

Top