Informatie verwijzers

Informatie verwijzers

Wilt u uw cliënt aanmelden? Dat is mogelijk als iemand 18 jaar of ouder is.
Op onze pagina Contracten met Zorgverzekeraars staat informatie over met welke zorgverzekeraars De Autismespecialist al dan niet een contract gesloten heeft. Onderaan deze pagina staat welk formulier uw cliënt kan gebruiken. Heeft uw cliënt een naturapolis bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar dan bepalen we eerst gezamenlijk met uw cliënt de eventuele extra kosten (tot aan het NZa tarief), de aanmeldroute en locatie. 

Uw cliënt heeft bij een definitieve aanmelding een verwijsbrief van de huisarts of psychiater nodig. Deze moet voorzien zijn van:

  1. Geldige persoonlijke AGB code;
  2. Datum
  3. Handtekening, inclusief naam en functie verwijzer
  4. Vermoeden DSM V diagnose + behandeling voor klachten (reden verwijzing);
  5. Vermelding dat het GGZ Specialistisch betreft;
  6. Persoongegevens client (NAW).

Deze kan meegegeven worden aan de cliënt. De cliënt kan de verwijsbrief vervolgens zelf uploaden in ons systeem na ontvangst van de e-mail over de aanmeldroute.

De Autismespecialist is niet bereikbaar via Zorgdomein.

Wanneer wij de aanmelding ontvangen hebben streven we ernaar om binnen een werkweek contact op te nemen om een eerste afspraak te plannen. Vanaf dit moment gaat de wachttijd in.

Na afronding van het diagnostiek en behandeltraject bij De Autismespecialist ontvangt uw cliënt een verslag met daarin de eventuele diagnose, welke hij/zij vervolgens zelf weer aan derden kan overhandigen. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons natuurlijk ook altijd bellen.

Uitsluitingscriteria

De Autismespecialist biedt geen klinische behandelingen.
Cliënten die in een psychische, lichamelijke en/of maatschappelijke crisis verkeren behandelen wij niet. Denk daarbij aan cliënten waarbij er sprake is van een acute psychose, suïcidaliteit, ernstige alcoholafhankelijkheid met somatische complicaties -of risico op- en/of ernstige persoonlijkheidsstoornissen met ernstig risicogedrag. Voor inhoudelijk overleg kunt u ons eventueel bellen.

 

Top