Informatie verwijzers

Informatie verwijzers

Wilt u uw cliënt aanmelden? Dat is mogelijk als een cliënt 18 jaar of ouder is. Zie onze pagina met zorgverzekeraars voor informatie over met welke zorgverzekeraars De Autismespecialist een contract gesloten heeft. Onderaan deze pagina staat welk formulier uw cliënt kan gebruiken. Heeft uw cliënt een naturapolis bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar dan bepalen we eerst gezamenlijk met uw cliënt de eventuele extra kosten, de aanmeldroute en locatie. 

Uw cliënt heeft bij een definitieve aanmelding een verwijsbrief van de huisarts of psychiater nodig. Deze moet voorzien zijn van:

  1. Geldige persoonlijke AGB code;
  2. Datum
  3. Handtekening, inclusief naam en functie verwijzer
  4. Vermoeden DSM V diagnose + behandeling voor klachten (reden verwijzing);
  5. Vermelding dat het SGGZ betreft;
  6. Persoongegevens client (NAW).

Deze kunt u meegeven aan uw cliënt. De cliënt kan deze verwijsbrief vervolgens zelf uploaden in ons systeem na ontvangst van de e-mail over de aanmeldroute.

De Autismespecialist is niet bereikbaar via Zorgdomein.

Wanneer wij de aanmelding ontvangen hebben, nemen we binnen een werkweek contact met uw cliënt op om een afspraak te plannen. 

Na afronding van het diagnostiek en behandeltraject bij De Autismespecialist ontvangt uw cliënt een verslag met daarin de eventuele diagnose, welke hij/zij vervolgens zelf weer aan derden kan overhandigen. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons natuurlijk altijd bellen.

Uitsluitingscriteria

De Autismespecialist biedt geen klinische behandeling.
Cliënten die in een psychische, lichamelijke en/of maatschappelijke crisis verkeren behandelen wij niet. Denk daarbij aan cliënten waarbij er sprake is van een acute psychose, suïcidaliteit, ernstige alcoholafhankelijkheid met somatische complicaties -of risico op- en/of ernstige persoonlijkheidsstoornissen met ernstig risicogedrag. Voor inhoudelijk overleg kunt u ons eventueel bellen.

 

Top