Informatie verwijzers

Informatie verwijzers

Wilt u uw cliënt aanmelden? Dat is mogelijk als iemand 18 jaar of ouder is.
Op onze pagina Contracten met Zorgverzekeraars staat informatie over met welke zorgverzekeraars De Autismespecialist al dan niet een contract gesloten heeft. 

Uw cliënt heeft bij een definitieve aanmelding een verwijsbrief van de huisarts of psychiater nodig.
(Wie mag verwijzen? Klik hier)

De verwijsbrief dient voorzien te zijn van:

  1. Geldige persoonlijke AGB code;
  2. Datum
  3. Handtekening, inclusief naam en functie verwijzer
  4. Vermoeden DSM V diagnose + behandeling voor klachten (reden verwijzing);
  5. Vermelding dat het GGZ Specialistisch betreft;
  6. Persoongegevens client (NAW).

Deze kan meegegeven worden aan de cliënt. De cliënt kan de verwijsbrief vervolgens zelf uploaden in ons systeem na ontvangst van de e-mail over de aanmeldroute.

De Autismespecialist is niet bereikbaar via Zorgdomein.

Na afronding van het diagnostiek en behandeltraject bij De Autismespecialist ontvangt uw cliënt een verslag met daarin de eventuele diagnose, welke hij/zij vervolgens zelf weer aan derden kan overhandigen. 

Uitsluitingscriteria

De Autismespecialist biedt geen klinische behandelingen.
Cliënten die in een psychische, lichamelijke en/of maatschappelijke crisis verkeren behandelen wij niet. Denk daarbij aan cliënten waarbij er sprake is van een acute psychose, suïcidaliteit, ernstige alcoholafhankelijkheid met somatische complicaties -of risico op- en/of ernstige persoonlijkheidsstoornissen met ernstig risicogedrag.

Top