Informatie verwijzers

Informatie verwijzers

Wilt u uw cliënt aanmelden? Zie onze pagina met zorgverzekeraars die een contract met ons gesloten hebben. Onderaan deze pagina staat welk formulier uw client kan gebruiken. Heeft uw client een naturapolis bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar dan bepalen we eerst gezamenlijk met uw client de eventuele extra kosten, de aanmeldroute en locatie. 

Uw cliënt heeft bij een definitieve aanmelding een verwijsbrief van de huisarts of psychiater nodig. Deze moet voorzien zijn van:

  1. geldige AGB code
  2. datum, 
  3. handtekening, , incl. naam, functie verwijzer 
  4. vermoeden DSM V diagnose + behandeling voor klachten (reden verwijzing),
  5. vermelding dat het voor de SGGZ,
  6. Persoongegevens client (NAW)​​​​​​​

Deze kunt u meegeven aan uw cliënt. De client kan deze verwijsbrief vervolgens zelf direct uploaden in ons systeem.

Wanneer wij de aanmelding ontvangen hebben, nemen we binnen een werkweek contact met uw cliënt op om een afspraak te plannen. 

Na afronding van het diagnostiek en/of behandeltraject bij De Autismespecialist ontvangt uw client een verslag met daarin de eventuele diagnose, welke hij/zij vervolgens zelf weer aan derden kan overhandigen. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons natuurlijk altijd bellen op het nummer 06 17 110 100. 
Mochten wij in gesprek zijn, spreek vooral in. Dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Top