Kosten/vergoeding

Kosten/vergoeding

De Autismespecialist levert ook in 2024 uitsluitend ongecontracteerde zorg. Dit betekent dat wij geen contracten hebben gesloten met zorgverzekeraars. 

De vergoeding van het traject hangt af van het soort verzekering dat u heeft afgesloten. Alle zorg die door De Autismespecialist geboden wordt valt onder de basisverzekering, waarbij de vergoeding afhankelijk is van uw polis; een restitutiepolis, naturapolis of combinatiepolis. 
Wij hanteren de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa-/ WMG-tarief). Zie voor het tarievenoverzicht ook de website van het Zorgprestatiemodel. In dit model wordt afgerekend per consult. 

Naturapolis en combinatiepolis
Bij een naturapolis of combinatiepolis kunt u meestal alleen kiezen voor een behandelaar waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Doet u dat niet, dan krijgt u te maken met vergoedingspercentages voor niet gecontracteerde zorg en dient u een deel van de rekening (tot aan het NZa-tarief) zelf bij te betalen. Afhankelijk van de zorgverzekeraar die u heeft, krijgt u van de zorgverzekering meestal tussen de 60 en 80% vergoed van het NZa-tarief of van het gemiddelde ingekochte tarief door de betreffende zorgverzekeraar. Dit laatste tarief is lager dan het NZa-tarief, dus dit zou kunnen betekenen dat u minder vergoed krijgt dan het percentage aangegeven in de polisvoorwaarden. We raden aan om dit goed na te vragen.

Zorgverzekeraars hebben zich hierbij te houden aan het ‘Hinderpaal criterium’, zie voor meer informatie www.zorgwijzer.nl

Restitutiepolis (vrije zorg- en artsenkeuze)
Bij een restitutiepolis krijgt u een volledige vergoeding, vaak tot 100% van het NZa-tarief. De meeste verzekeraars hebben hun restitutiepolis echter gewijzigd naar een combinatiepolis, waardoor ongecontracteerde SGGZ zorg niet meer volledig vergoed wordt. 

U dient de rekening zelf bij de zorgverzekeraar te declareren en vervolgens kunt u het factuurbedrag aan De Autismespecialist voldoen.

In sommige gevallen is het nodig om vooraf een machtiging (vragen om toestemming) bij uw zorgverzekeraar aan te vragen. 

Zie ook de uitleg van de Consumentenbond
 

Bij twijfel of vragen doet u er goed aan om voorafgaand aan het traject bij De Autismespecialist uw verzekeraar te bellen. Vraag dan welk precentage u van het NZa-tarief vergoed krijgt voor diagnostiek en aansluitend kortdurende behandeling binnen de GGZ-Zorg:

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair

 

 

Kosten
Consulten worden per tijdseenheid, startend vanaf 5 minuten, geregistreerd. Waarbij we werken middels het 'planning is realisatie' principe en het merendeel van de psychodiagnostiekconsulten 120 minuten zal duren. 

Het lastig om van te voren een totaalbedrag aan te geven. Het bedrag hangt af van met welke behandelaar u een consult heeft (welke beroepscategorie diegene heeft) en hoelang het consult duurt.

We hebben verschillende beroepscategorieën: Klinisch Psycholoog, GZ-psycholoog, arts, Verpleegkundig Specialist en overig (hieronder vallen de WO psycholoog, psycholoog NIP en de orthopedagoog).

Een traject bevat gemiddeld 10-12 consulten. Het merendeel van de diagnostiekgesprekken zal dus 120 minuten duren. Maar er kunnen ook contacten zijn van 5, 15, 30, 45, 60, 75 of 90 minuten

Afhankelijk van de professie van de behandelaar en de tijdseenheid wordt dus het tarief vastgesteld. Zie voor de gehele lijst;  https://zorgprestatiemodel.nza.nl/.

Al onze mogelijke consulten met tarieven en prestatiecodes staan in onderstaande PDF. 

Download hier onze tarievenlijst 

U bent uiteindelijk wel altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, niet de zorgverzekeraar.  En u betaalt natuurlijk altijd per kalenderjaar het wettelijk vastgestelde eigen risico, welke polis u ook heeft. Zie deze Factsheet voor extra uitleg over het eigen risico; .

De factuur zal na afronding van het traject bij De Autismespecialist aan u per beveiligde mail (Zorgmail) verzonden worden. 
 

LET OP!  
Cliënten die verzekerd zijn bij AevitaeASR (de Amersfoortse), Ditzo en Zorg en Zekerheid kunnen helaas niet bij ons terecht. 
Genoemde verzekeraars vragen voorafgaand aan ongecontracteerde zorg om een toestemmingsverzoek waarbij wij als zorgverlener o.a. een motivatie- en behandelplan aan dienen te leveren. Wij kunnen als relatief kleine instelling niet voldoen aan deze dermate hoge administratieve belasting.
 

Afspraak afzeggen
Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt, dan wordt de voor u gereserveerde tijd doorberekend aan uzelf. De Zorgverzekeraar vergoedt een 'no show' (zoals dat heet) niet. 
 

Reiskostenvergoeding
In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het vervoer naar en van een zorgverlener of instelling. Bekijk voor meer informatie de website van Zorginstituut Nederland en vraag van te voren informatie en toestemming aan uw zorgverzekeraar.

Top