Kosten/vergoeding

Kosten/vergoeding

De Autismespecialist levert in 2020 zowel gecontracteerde - als ongecontracteerde zorg. Gecontracteerde zorg betekent dat er contracten zijn gesloten met de zorgverzekeraar. 
Aangezien De Autismespecialist het belangrijk vindt dat wij samen met u de zorg blijven bepalen en niet alleen de verzekeraars hebben we niet met alle zorgverzekeraars contracten gesloten. Met welke wel kunt u hier lezen

De vergoeding van het diagnostiektraject en kortdurende behandeling hangt af van het soort verzekering dat u heeft afgesloten. Alle zorg die door De Autismespecialist geboden wordt valt onder de basisverzekering, waarbij de vergoeding afhankelijk is van uw polis; een restitutiepolis of een naturapolis. 
Wij hanteren de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zie voor het tarievenoverzicht ook de website van de NZa. Veelal is een traject binnen De Autismespecialist (wat valt onder de Pervasieve stoornissen) tussen de 800-1799 minuten, wat in 2020 neerkomt op een standaard tarief van €2736,57. De indirecte tijd bij autisme diagnostiek is vaak meer dan de tijd die besteedt wordt aan de gesprekken (directe tijd) met u zelf.

Naturapolis
Bij een naturapolis kunt u meestal alleen kiezen voor een behandelaar waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Doet u dat niet, dan krijgt u te maken met vergoedingspercentages voor niet gecontracteerde zorg en dient u een deel van de rekening zelf te betalen. Afhankelijk van de zorgverzekeraar die u heeft krijgt u van de zorgverzekering ongeveer 70% van het zogenaamde marktconforme tarief vergoed. Zorgverzekeraars hebben zich hierbij te houden aan het ‘Hinderpaal criterium’, zie voor meer informatie www.zorgwijzer.nl

Restitutiepolis (vrije zorg en artsenkeuze)
Bij een restitutiepolis krijgt u een volledige vergoeding, vaak tot 100% van het NZa tarief. 

Indien er geen contract is gesloten met uw zorgverzekeraar, dan dient u de rekening zelf bij de zorgverzekeraar te declareren en vervolgens kunt u de rekening aan De Autismespecialist voldoen.
In sommige gevallen is het nodig om vooraf eerst een machtiging (eigenlijk vragen om toestemming) bij uw zorgverzekeraar aan te vragen.


Bij twijfel of vragen doet u er goed aan om voorafgaand aan het traject binnen De Autismespecialist uw verzekeraar te bellen. Vraag dan of u 100% van het NZa tarief vergoed krijgt bij de diagnose "Pervasief" binnen de Specialistische GGZ-Zorg. Geef hierbij de DBC code  10B825 door. 
U bent uiteindelijk wel altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, niet de zorgverzekeraar.  En u betaalt natuurlijk altijd het wettelijk vastgestelde eigen risico welke polis u ook heeft.

De factuur zal na het afronden van het traject binnen De Autismespecialist en dus bij het sluiten van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) aan u of de zorgverzekeraar verzonden worden. 

Afspraak afzeggen
Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt, dan wordt de tijd gewoon gerekend.

Elders in zorg?
Er kunnen geen twee DBC's naast elkaar op eenzelfde diagnose geopend zijn. Ofwel; als u elders al in zorg bent met een DBC op een autismespectrumstoornis, dan vergoedt de verzekeraar niet ook nog de aanvullende diagnostiek bij De Autismespecialist. Bent u elders in behandeling en heeft u daar een DBC op een andere diagnose, dan vergoedt de verzekeraar dit vaak wel.

Reiskostenvergoeding
Vergoeding van reiskosten naar onze locaties valt onder de basisverzekering. Bekijk voor meer informatie de website Zorginstituut Nederland.

Top