ASS bij ouderen

ASS bij ouderen

Onderzoek toont aan dat bij 30% van de ouderen met een depressie (60-90 jr) een verhoogd aantal autismekenmerken aanwezig is (Geurts, 2015). In de controlegroep is dat bij 6%.

Signs & Symptoms bij ouderen

 • Somberheidsklachten na een grote verandering (overlijden partner, pensionering, verhuizing)
 • Depressieve klachten (angst, agitatie)
 • Cognitieve problemen (beperkingen in werkgeheugen, volgehouden aandacht en fluency)
 • Beperkingen op sociaal en communicatief gebied (teruggetrokkenheid)
 • Stereotype gedragspatronen (vast willen houden aan routines, dwang)
 • (Aanzienlijke) comorbide problematiek

Signs vanuit de levensloop

 • Relatieproblemen na pensioneren
 • Ongehuwd
 • Voorgeschiedenis van psychische klachten (angst-en/of  stemmingsstoornis, pers.stoornis (vrouw))
 • Gemiddelde/ hoge intelligentie
 • Stabiel werkzaam leven: 40 jaar bij 1 baas
 • Lijdensdruk bij gezinsleden (hetero-anamnestisch)

De Autismespecialist heeft expertise op het gebied van diagnostiek bij ouderen.

Top