Psycho-educatie

Psycho-educatie

Psycho-educatie aan u en uw systeem (partner en/of familie) wordt naast medicamenteuze behandeling als eerste stap aanbevolen in de richtlijnen.

Op dit moment is de vraag naar diagnostiek met aansluitend kortdurende psycho- educatie (wat onder behandeling valt) zo groot dat we overige behandelingen voor comorbide klachten nauwelijks kunnen bieden. Als u op zoek bent naar CGT of EMDR behandeling, neem dan altijd eerst contact met ons op over de mogelijkheden.

De Autismespecialist biedt psychoeducatie veelal individueel (in een groep is op verzoek ook mogelijk). In de psychoeducatie wordt aandacht besteed aan autisme en de gevolgen hiervan. Dit kan ook volledig online (middels videobelafspraken) geboden worden.
Er wordt niet alleen gekeken naar problematische kanten maar vooral ook naar de sterke kanten van de mens met autisme. Er wordt gedacht in mogelijkheden. Zoals op onze site vermeld zullen alle bestaande theorieën aan bod komen, waarbij we verder door zullen gaan op het Socioschema. 
De behandelaren van De Autismespecialist hebben de afgelopen jaren vele psychoeducatiegroepen mogen geven waardoor we kunnen putten uit een veelheid aan informatie ook van de mensen met autisme zelf.

Top