Psycho-educatie

Psycho-educatie

Psycho-educatie aan u en uw systeem (partner en/of familie) wordt naast medicamenteuze behandeling als eerste stap aanbevolen in de richtlijnen.

De Autisme Specialist biedt psychoeducatie in een groep of individueel. Er kunnen 6 tot 8 cliënten tegelijk deelnemen aan een groepsbehandeling. In de psychoeducatie wordt aandacht besteed aan autisme en de gevolgen hiervan. Er wordt niet alleen gekeken naar problematische kanten maar vooral ook naar de sterke kanten van de mens met autisme. Er wordt gedacht in mogelijkheden. Zoals op deze site vermeld zullen alle bestaande theorieën aan bod komen, waarbij we verder door zullen gaan op het Socioschema. 
De behandelaren van De Autisme Specialist hebben de afgelopen jaren vele psychoeducatiegroepen mogen geven waardoor we kunnen putten uit een veelheid aan informatie vooral ook van de mensen zelf. 

De Autisme Specialist is op dit moment bezig om onze (jarenlange) ervaring vast te leggen in een psychoeducatie boekje. Zodra dat gepubliceerd is, zult u dat ook ontvangen.

Top