Trainingen aan professionals

Trainingen aan professionals

Veel professionals in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen voelen zich onvoldoende deskundig en bekwaam op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met autisme. Mensen met autisme worden veelal overvraagd of onderschat, dat wil zeggen op het niveau dat op basis van hun intelligentie wordt verondersteld. Dit kan leiden tot toenemende stress en uiteindelijk tot depressies, psychosen en allerlei problematisch gedrag. Bij 50% van de mensen met autisme is sprake van (ernstige) comorbiditeit (Vannuchi et al., 2014). Bij hulpverleners en op veel andere plekken leven vaak nog verouderde of eenzijdige ideeën over autisme. Mensen met autisme hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma wat rust op mensen met autisme speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie. Daarnaast staat het hulpverlenersstigma ontwikkelingsgerichte zorg in de weg wat een negatieve invloed heeft op het persoonlijk herstel. ASS-problematiek wordt vaak (te) laat of niet op passende wijze behandeld en begeleid. Dit kan negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit van leven van de cliënt en kan voor frustratie bij hulpverleners zorgen.

De Autismespecialist wil hier iets in kunnen betekenen door zoveel mogelijk professionals te trainen in wat autisme nou werkelijk inhoudt. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier, zodat wij ons aanbod kunnen toelichten en u een passend voorstel kunnen doen. 

Top