EMDR bij autisme

EMDR bij autisme

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) bij autisme
Mensen met autisme zijn door hun typische sociaal-emotionele, communicatieve en sensorische problemen extra kwetsbaar voor omgevingsinvloeden. Ze zijn vaak een gemakkelijker slachtoffer van pesterijen en allerlei vormen van misbruik. Een eenmalige gebeurtenis, zelfs een ogenschijnlijk onbenullig voorval, kan door een persoon met autisme als zeer traumatisch worden beleefd, door de betekenis die hij/zij eraan heeft gegeven.

Op dit moment is de vraag naar diagnostiek met aansluitend kortdurende psycho- educatie (wat onder behandeling valt) zo groot dat we overige behandelingen voor comorbide klachten nauwelijks kunnen bieden. Als u op zoek bent naar CGT of EMDR behandeling, neem dan altijd eerst contact met ons op over de mogelijkheden.

Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een angststoornis ten gevolge van een schokkende gebeurtenis, gekenmerkt door verhoogde arousal, herbelevingen en vermijding van stimuli die aan de gebeurtenis gerelateerd worden (Deursen, 2006). Verschillende symptomen van posttraumatische stress (PTSS) vertonen overlap met autisme symptomen. Daardoor worden PTSS en andere vormen van psychopathologie die aan ingrijpende gebeurtenissen kunnen zijn gerelateerd zoals angst -en stemmingsstoornissen, bij deze doelgroep vaak niet onderkend en dus ook niet behandeld. Volwassenen met autisme kunnen baat hebben bij een EMDR behandeling voor hun posttraumatische stressklachten ( Deursen, 2006; Mevissen, 2008; Leuning, Backer van Ommeren, Struik, 2010).

Een EMDR behandeling bij cliënten met autisme verloopt bijna nooit precies conform protocol en kan op diverse terreinen om aanpassingen vragen. De therapeut zal gedurende de EMDR behandeling rekening moeten houden met een andere informatieverwerking. Ook kunnen eventuele beperkingen op communicatief gebied (het contact, het verbaliseren) en het verbeeldend vermogen de wijze van behandelen bepalen. Niet altijd is het evident welk aandeel het ‘trauma’ heeft met betrekking tot de klachten en wat toe te schrijven is aan autisme. Voor een succesvolle behandeling blijkt dit onderscheid vooraf niet strikt noodzakelijk te zijn. Echter, het opsporen van mogelijk ingrijpende ervaringen kan lastig zijn.

Om bovengenoemde redenen is het verstandig dat de EMDR therapeut ook kennis heeft op het gebied van autisme om een behandeling tot een succes te brengen.
De Autismespecialist heeft zeer ervaren EMDR practitioners op verschillende locaties. Zie ook www.emdr.nl voor een overzicht van alle EMDR therapeuten in Nederland.

Top