Behandeling

Behandeling

De ambulante behandeling biedt ruimte aan u voor eigen regie, zelfontplooiing en (her)ontdekken van eigen mogelijkheden, kracht en talenten.

Op dit moment is de vraag naar diagnostiek met aansluitend kortdurende psycho- educatie (wat onder behandeling valt) zo groot dat we overige behandelingen voor comorbide klachten nauwelijks kunnen bieden. Als u op zoek bent naar CGT of EMDR behandeling, neem dan altijd eerst contact met ons op over de mogelijkheden.

Wij werken uitsluitend volgens het principe van Shared Decision Making (SDM). Dit is een vorm van gelijkwaardige en gezamenlijke besluitvorming tussen u en De Autismespecialist. SDM richt zich op het informeren van de cliënt en op het vergroten van diens controle over besluiten die zijn of haar behandeling aangaan (Elwyn et al., 2012). Onderzoek toont aan dat SDM een gunstige invloed heeft op therapietrouw en cliënttevredenheid.

Aanbod behandelmodules De Autismespecialist

Nadat u het diagnostiektraject bij De Autismespecialist heeft afgerond zal (indien er een diagnose uitkomt) altijd gestart worden met psychoeducatie. Dit kan ook volledig online middels videobelafspraken. We zullen daarbij alle bestaande theorieën toelichten, maar met name doorgaan met het Socioschema. Deze theorie gaat uit van het principe dat er bij autisme zowel sprake is van een versnelling in de ontwikkeling als van een vertraging. 

Mocht u na de psychoeducatie nog aanvullende behandelwensen hebben, dan bespreken we dit en geven daarover een behandeladvies. Bij De Autismespecialist kunt u eventueel terecht voor EMDR (traumabehandeling) en Cognitieve Gedragstherapie.

Top