Diagnostiek

Diagnostiek

-De Autismespecialist biedt precisiediagnostiek, met speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.

-Met name de differentiatie tussen AD(H)D, HSP en 'subtiel' autisme is onze expertise. Indien u alleen de vraag heeft of er sprake zou kunnen zijn van ADHD of ADD kunt u ook bij ons terecht. 

-Binnen een aantal weken na het 1e contact kan het diagnostiektraject afgerond zijn en heeft u de uitslag.

-Indien u elders binnen de GGZ in behandeling bent en graag middels een second opinion wilt dat De Autismespecialist differentiaal diagnostisch onderzoek doet naar autisme of AD(H)D, vul dan het aanmeldformulier in.

-Ook als er sprake is van (ernstige) psychiatrische problematiek kunt u bij ons terecht. Wij bieden dan aanvullend een diagnostiektraject, waarbij u bij uw vaste behandelaar in behandeling blijft. Uiteraard zullen wij na het traject bij De Autismespecialist advies geven voor de vervolgbehandeling. 

-Onderstaand stroomschema, uit de richtlijn ASS (Kan, et al., 2013), laat zien welk aanbod op het gebied van diagnostiek bij De Autismespecialist beschikbaar is.

Stroomschema-ass-richtlijnen.png

Top