Traject

Traject

Diagnostiek traject

In het in juni 2015 uitgekomen rapport gepubliceerd door de werkgroep ‘vanuit Autisme bekeken’ wordt beschreven dat bij 1 op de 4 mensen bij wie uiteindelijk autisme werd vastgesteld, het minimaal vier jaar duurde voordat deze diagnose werd gesteld, gerekend vanaf het eerste contact met de hulpverlening met een maximale vertraging van zo’n 30 jaar. Een op de 4 mensen bij wie uiteindelijk autisme werd gesteld kreeg initieel een foutieve diagnose met bijbehorende behandeling.

Juist bij vrouwen wordt helaas de diagnose autisme vaak gemist. De Autismespecialist heeft speciale aandacht en deskundigheid voor deze groep (we noemen dat vaak 'subtiel autisme') bij wie we middels precisiediagnostiek uitzoeken of er sprake zou kunnen zijn van autisme of niet. 

Een gemiddeld diagnostiektraject bestaat uit een aantal gesprekken waarin we gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden. Het gehele traject bieden we ook online aan (middels videobelafspraken). We hebben verschillende disciplines: : Klinisch Psycholoog, GZ-psycholoog, arts, Verpleegkundig Specialist, WO-psycholoog (psycholoog NIP) en orthopedagoog. Het traject bevat gemiddeld 10-12 consulten en de duur van deze gesprekken is afhankelijk van cliënt en behandelaar samen. Dit kan variëren tussen de 45, 60, 90 of 120 minuten. 

Het traject start met een (telefonisch) intakegesprek met Carmen Lisman waarin onder andere uitleg gegeven wordt over het vervolg. Tijdens de daaropvolgende gesprekken wordt er een autisme interview afgenomen volgens de DSM-5 alsook een aantal psychologische testen en de ontwikkelingsanamnese en (indien mogelijk) de heteroanamnese. Tot slot zal er na multidisciplinair overleg verder gegaan worden met de psycho-educatie. In de meeste gevallen krijgt iemand al uitleg tijdens het onderzoek zelf. Een uitslag zal daardoor veelal niet als een verrassing komen, aangezien we u tijdens het gehele diagnostiektraject 'meenemen' in onze overwegingen en gedachtegang. 

 

Top