Clientenraad

De Autismespecialist heeft een cliëntenraad.

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van De Autismespecialist en geeft (on)gevraagd advies over het beleid. De cliëntenraad komt samen met de directie om mee te denken en mee te praten over toekomstige en huidige plannen.

Mocht je als cliënt vragen, ideeën, positieve of negatieve feedback hebben, dan hoort de cliëntenraad dat graag. Ze zijn te bereiken via e-mail en streven ernaar om binnen een week de
e-mail te beantwoorden. Het e-mailadres is clientenraad@deautismespecialist.nl.

De cliëntenraad bestaat uit drie leden: Doris Degen, Lieke Hartmans en Robert Langstraat. 

Introductie Doris Degen

Doris heeft haar autisme diagnose in 2021 bij De Autismespecialist gekregen. Ze vindt het belangrijk dat stereotypes rondom autisme worden doorbroken. Doris zet zich graag in om te borgen dat cliënten van De Autismespecialist gehoord worden. 

Introductie Lieke Hartmans

Lieke heeft in 2018 bij De Autismespecialist de diagnose autisme gekregen en werkt nu als ervaringsdeskundige in de jeugdzorg. Ze maakt zich hard voor jongeren met autisme en hoopt de taboes en stereotypering bij autisme te doorbreken.

Introductie Robert Langstraat

Robert is in 2013 na verschillende diagnoses met een conditie op het autismespectrum gediagnosticeerd. Sinds die tijd is hij vooral actief op het gebied van voorlichting en psycho-educatie rondom autisme. Hij denkt graag mee over vraagstukken om de zorg voor mensen met autisme te verbeteren, zoals bij De Autismespecialist.

 

Top