Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 1. Hoe lang duurt het eigenlijk zo'n diagnostiek traject met psycho-educatie?
  Dat is afhankelijk van hoe ingewikkeld het is om uit te zoeken wat o.a. de manier van denken en schakelen is en of deze passend is bij autisme of niet. Maar gemiddeld zal dit 6 tot 10 afspraken zijn voor wat betreft het diagnostiek gedeelte. Tijdens deze diagnostiek fase wordt er reeds veel uitleg (psycho-educatie) tussendoor gegeven. Zo nemen we u alvast mee in wat autisme is!
  Na de diagnostiekgesprekken volgen de behandelconsulten, waarbij we de behoeften van de cliënt volgen. Dus; hoeveel vragen en onderwerpen dienen nog aan bod te komen en beantwoordt te worden. Sessies varieren van 45 minuten tot max. 120 minuten.
  Het is aan u in overleg met ons om te bepalen hoe we die afspraken inplannen (dat kan ook volledig middels videobellen).
  De indirecte tijd bij autisme diagnostiek is vaak meer dan de tijd die besteedt wordt aan de gesprekken (directe tijd) met u. Per 2022 is deze indirecte tijd gekoppeld aan de directe tijd die we met u hebben en reeds vastgesteld voor ons. We werken volgens het principe 'planning is realisatie', waarbij we afwijkingen van meer dan 15 minuten aanpassen.
   
 2. Is een afspraak met mijn familie of iemand uit mijn systeem noodzakelijk?
  Nee, dat hoeft niet. Autisme is neurobiologisch van aard en vanaf de geboorte aanwezig, dus een ontwikkelingsanamnese kan wel zeer waardevolle informatie opleveren. Indien u dit niet wenst (of er is niemand in de nabije familie of omgeving), dan kan de diagnostiek ook met alleen u als cliënt afgerond worden.
   
 3. Wat zijn de kosten om te laten onderzoeken of er sprake zou kunnen zijn van autisme?
  Zie hiervoor de uitgebreidere uitleg onder Kosten/Vergoeding op onze website.
   
 4. Vanaf welke leeftijd kan ik bij jullie terecht?
  Wij zien cliënten vanaf 18 jaar. Dit heeft te maken met de jeugdwet en de zorgverzekering. Financiering voor cliënten onder de 18 jaar valt onder gemeenten. Wij hebben geen afspraken met alle afzonderlijke gemeenten.
   
 5. Wat is de wachttijd?
  De actuele wachttijd staat beschreven op de wachttijden pagina. De procedure voor het aanmelden kunt u vinden op de aanmeldpagina.
   
 6. Met welke zorgverzekeringen hebben jullie afspraken?
  Op onze website staat met welke zorgverzekeraars we al dan niet contracten hebben afgesloten. 
   
 7. Welke verzekering adviseren jullie?
  Wij geven geen adviezen ten aanzien van zorgverzekeraars. Dit is complex, altijd maatwerk en afhankelijk van de persoonlijke situatie. Echter mocht er in een jaar zorg nodig zijn van een aanbieder waarmee een zorgverzekeraar geen contracten heeft, dan is Vrije Zorgkeuze aan te bevelen. Zo kan zelf bepaald worden naar welke zorgverlener u gaat. Dit heet een restitutiepolis. (Vrije Zorgkeuze). De Consumentenbond legt het verschil goed uit.
   
 8. Zijn jullie nou een instelling of een groepspraktijk?
  Wij zijn een specialistische GGZ-instelling en we werken in teams. We vallen onder sectie III Monodisciplinair. 
   
 9. Hebben jullie een kwaliteitsstatuut? 
  De Autismespecialist beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut wat iedere zorgaanbieder sinds 2017 dient te hebben. Het Professioneel Statuut van De Autismespecialist is onlosmakelijk verbonden met het Kwaliteitsstatuut. Op verzoek sturen wij u het kwaliteitsstatuut digitaal toe. U dient dan een e-mail met dit verzoek te sturen naar info@deautismespecialist.nl.
   
 10. Hanteren jullie het NZa-tarief en is dat marktconform?
  Jaarlijks worden door de NZa de zogenaamde Wmg-tarieven vastgesteld. Dit zijn de tarieven die wij hanteren.
   
 11. Is het mogelijk om het traject in de Engelse taal te doen?
  Ja, dit is zeker mogelijk.
   
 12. Wie mag verwijzen?
  Volgens de veldafspraken mag een regiebehandelaar bij een doorverwijzing ook verwijzen. Echter is onze ervaring dat niet iedere zorgverzekeraar het traject dan vergoedt, ondanks dat dit wel in de veldafspraken is overeengekomen.
  We raden de cliënt aan om na te vragen bij de zorgverzekeraar of ze akkoord gaan met deze verwijzing.

 

Top