Wat is Autisme?

Wat is Autisme?

Dat wordt exact in bovenstaand filmpje uitgelegd. 

Autisme is een vertraging én versnelling, géén defect

Wat ons betreft is Autisme geen tekortkoming of stoornis, maar een vertraging én versnelling (bijna) tegelijkertijd. Dat is in de kern het uitgangspunt van De Autismespecialist bij de diagnostiek en behandeling van mensen met een ander autismespectrum.

Deze benaderingswijze is een logisch gevolg van steeds meer recent wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat het denken over autisme te veel gekleurd was en uitging van de theorie dat autisme een defect is. Uit onderzoek blijkt dat mensen met autisme zich niet gelijkmatig ontwikkelen. In sommige opzichten blijven ze achter bij mensen zonder autisme, in andere opzichten lopen ze voor en hebben ze bijzondere kwaliteiten ontwikkeld. 

 

Top