Diagnostiek

Diagnostiek

-De Autisme Specialist biedt precisiediagnostiek, met speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.

-Met name de differentiatie tussen AD(H)D en autisme is onze expertise. Indien u alleen de vraag heeft of er sprake zou kunnen zijn van ADHD of ADD kunt u ook bij ons terecht. 

-Wij bieden op verzoek diagnostiek in 1 dag.

-Binnen 4 weken na het 1e contact is het diagnose-traject afgerond en heeft u de uitslag.

-Indien u elders binnen de SGGZ in behandeling bent en graag middels een second opinion wilt dat De Autisme Specialist differentiaal diagnostisch onderzoek doet naar autisme of AD(H)D, vul dan het contactformulier in.

-Ook als er sprake is van (ernstige) psychiatrische problematiek kunt u bij ons terecht. Wij bieden dan aanvullend een diagnostiektraject, waarbij u bij uw vaste behandelaar in behandeling blijft. Uiteraard zullen wij na het traject bij De Autisme Specialist advies geven voor de vervolgbehandeling. 

-Onderstaand stroomschema, uit de richtlijn ASS (Kan, et al., 2013), laat zien welk aanbod op het gebied van diagnostiek bij De Autisme Specialist beschikbaar wordt gesteld.

Stroomschema-ass-richtlijnen.png

Top