Saskia Bouwens

Saskia Bouwens

Saskia is een gepassioneerd verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ze heeft ruim 20 jaar klinische ervaring in de gezondheidszorg waaronder in de geestelijke gezondheidszorg. Ze deskundig en bezit specialistische kennis op het gebied van autisme en AD(H)D en heeft in 2015 samen met onder andere Carmen Lisman ASSist opgericht. ASSist is een expertiseteam autisme en A(D)HD bij een grote GGZ-instelling in Amsterdam.

Saskia publiceert in het vakblad Nurce Academy (nr. 4 2017) een artikel waarin zij het succes van een van haar succesvolle behandelingen uitlegt. De titel luidt: 'Het in kaartbrengen van biopsychosociale complexiteit in combinatie met Shared Decision Making (SDM) leidend in de behandeling van een patiënt met aandachtsdeficiëntie/ hyperactiviteitsstoornis (ADHD), een autismespectrumstoornis (ASS) en een stoornis in het gebruik van middelen.'

Zij is op dit moment bezig met het schrijven van een subsidiaanvraag, om hiermee wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen naar een effectieve methode om autisme sneller te detecteren.

In Nederland is de Verpleegkundig Specialist GGZ een relatief nieuwe beroepsgroep. Verpleegkundigen Specialisten zijn oorspronkelijk HBO-opgeleide BIG-geregistreerde verpleegkundigen (Bachelor of Nursing) die tevens een driejarige, NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (MANP) hebben voltooid. Na voltooiing van deze studie, wordt sinds 1 januari 2014 de graad Master of Science verleend. 

Verpleegkundig Specialist GGZ

De verpleegkundig specialist heeft de rol van klinisch expert, zij verleent binnen de directe patiëntenzorg verpleegkundige zorg op expert niveau en geprotocolleerde geneeskundige zorg. De verpleegkundig specialist GGZ geeft zelfstandig vorm aan het zorgproces van de patiënt door het aangaan van een behandelrelatie. Dit betekent dat de verpleegkundig specialist GGZ zelfstandig beslist over de uit te voeren interventies, uiteraard altijd in overleg en met toestemming van de patiënt. Waar nodig beschikt de verpleegkundig specialist over de bevoegdheid tot het zelfstandig indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen. Één van deze voorbehouden handelingen is het voorschrijven van UR-geneesmiddelen**
(**Het voorschrijven van UR-geneesmiddelen mag niet worden overgedragen aan anderen)

Naast de directe patiëntenzorg houdt de verpleegkundig specialist zich bezig met deskundigheidsbevordering (zowel voor de verpleegkundige en medische beroepsgroep als ook voor andere disciplines), participeert in wetenschappelijk onderzoek of doet dit zelfstandig, signaleert innovaties, vervult de rol van projectleider bij innovaties, verbetert of initieert zorgpaden en projecten, ontwikkelt en verbetert multidisciplinaire, intra- en transmurale behandel- en zorgprotocollen, procedures en richtlijnen en is een belangrijke schakel in de verbetering van de kwaliteit van evidence based zorg en patiëntentevredenheid, zowel binnen instellingen als in landelijke en internationale verbanden.  

Voor meer informatie verwijzen wij naar:                                                                                                                                                                                                  

Kamerbrief over onderzoek 'Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk' | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl  

venvnvs.nl/wp-content/uploads/sites/164/2015/09/2015-09-05-Factsheet-Verpleegkundig-Specialist-2013.pdf

Top