Monique Post

Monique Post geeft professionele lezingen en workshops over autisme via haar bedrijf Post Presentations. Ze is voorzitster van de Ervaringsraad Leo Kannerhuis Nederland en werkt voor het ministerie VWS als ervaringsdeskundig consultant voor het project ‘Vanuit Autisme Bekeken’. 

Zij weet sinds 2008 dat zij autisme heeft, dit kwam als een hele opluchting. Monique ziet autisme niet per sé als een beperking maar als een ontwikkelingsvariant. 

Top