Farmacotherapie

Farmacotherapie

Medicatie bij autisme
Psychofarmaca kunnen een positieve invloed hebben op symptomen die bij autisme veel voorkomen (Levy, Mandell, & Schultz, 2009). Farmacotherapie kan daarom een belangrijk onderdeel zijn van de behandeling van autisme-gerelateerde symptomen (Kan et al., 2013). Het beste resultaat bij cliënten met autisme en comorbide klachten wordt verkregen door farmaceutica te combineren met andere (niet-farmaceutische) behandelingen (Ghaziuddin et al., 2002).

Medicatie bij AD(H)D
Uit wetenschappelijk literatuuronderzoek en klinische ervaring met de behandeling van volwassenen met ADHD blijkt dat de voordelen van medicatie opwegen tegen de nadelen en dat de veiligheidsaspecten (de gevolgen van bijwerkingen) bij goede monitoring beheersbaar zijn. Methylfenidaat en dexamfetamine zijn de middelen van eerste keuze in de medicamenteuze behandeling van volwassenen met ADHD. Langwerkende preparaten verdienen hierbij de voorkeur. Beide medicijnen kunnen veilig worden toegepast bij volwassenen en zijn aantoonbaar effectief in de vermindering van klachten.

Of medicatie wordt voorgeschreven hangt onder meer af van de ernst van de klachten, de risico’s van wel/geen medicijnen gebruiken en de mogelijke bijwerkingen. Het gaat hierbij altijd om een balans die u als cliënt bepaald en vervolgens samen met ons als behandelaar wordt afgewogen. 
Onze farmacotherapeute is gevestigd op de locatie in Castricum. Op verzoek kan zij eventueel ook cliënten van de locatie in Bilthoven bedienen. 

Top